Đặt Sách

Để có các tác phẩm thơ của Trangđài Glassey-Trầnguyễn, 

xin ghi rõ tác phẩm muốn mua, và gửi chi phiếu về:

7791 Santa Catalina, Stanton CA 90680,

Liên lạc: 714 204 8340, vietamproj@gmail.com, www.trangdai.net

Chân thành cám ơn sự đồng cảm và quan tâm của Quý vị.

MÙA YÊU CON Thứ Nhất

Ấn phí $10, bưu phí $3.

X-X1: Thuyền Nhân Khúc Cho Ba – Songs for a Boat Father

Ấn phí $15, bưu phí $3.

of things i've seen - những điều trông thấy

Ấn phí $12, bưu phí $3.

cút bắt

Ấn phí $7, bưu phí $3.

nếu Mẹ thích - if you like, Mom

Tuyệt bản