Trang Chủ

Google Scholar Profile

Xin cảm ơn Quý vị đã ghé thăm Nhà Ảo của Trangđài, 

vẫn còn đang trong thời gian xây cất. 

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, luôn bình an, và thật hạnh phúc.

Để có tập thơ mới nhất của Trangđài,

"MÙA YÊU CON Thứ Nhất"

xin liên lạc:

7791 Santa Catalina,

Stanton CA 90680, 

714 204 8340, vietamproj@gmail.com, www.trangdai.net

Ấn phí $10, bưu phí $3.